top of page

 
Sommarvertskap på Ytste Skotet

Vil du vere vertskap på Ytste Skotet i sommar?

Ein annleis sommarjobb på ein veglaus gard.

Vi ønskjer nokon som kan bu på garden, ta i mot gjester og delta I gardsdrifta.


Kva vil eit korttidsengasjement på Ytste Skotet innebere?

ys1.jpg

Gardane langs Storfjorden

Den lokale TV stasjonen "Sunnmøre Live" har laga mange program om gardar langs Storfjorden der Storfjordens Venner har eller har hatt prosjektarbeid. 

 

Her er programma som vart sendt hausten 2020

- Smogegardane

- Skageflå

- Matvika

- Furstranda

- Åkerneset

- Ytste Skotet

Desse programma vart sendt vinteren 2021/2022

- Kvennhusneset

- Vikasætra

- Grova

- Stordalsholmen

- Heksebrenning på Stordalsholmen 

- Seljeflot, Oaldsbygda

- Midtgard, Oaldsbygda

- Øvstegard, Oaldsbygda

- Stokke, Oaldsbygda

- Blomberg

- Knivsflå

- De syv søstre

Sesong 3 av "Gardane langs Storfjorden" har i alt 13 program som tek for seg livet på gardane

- Furneset

- Verpesdalen

- Kurlå 

- Skjortneset

- Ospahjellen

- Djupdalen

Sjå programma på Sunnmøre Live

 

 

Medlem Storfjordens Venner

Vil du verte medlem i Storfjordens Venner,  sjå informasjon på sida "Bli medlem"

Eller send e-post til kjetil@verdsarvfjord.no

Du kan teikne medlemskap som enkeltmedlem, familie eller bedrift. 

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Vimeo - White Circle

Sidan 1975 har Storfjordens Venner restaurert meir enn 140 bygg på fjordgardane langs Storfjorden. 

Støtt vårt arbeid - bli medlem du også.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Vimeo - White Circle
bli medlem

BLI EN AV STORFJORDENS VENNER

STØTT ARBEIDET FOR KULTURARVEN VÅR

Vårt formål er å ta vare på kulturarven i Storfjorden og gjere den tilgjengeleg for folk flest og kommande generasjonar.

Med ditt medlemskap kan vi gjere meir for å ta vare på arven, historia og det rike kulturlandskapet i Storfjorden.

Med ditt medlemskap kan vi restaurere og vedlikehalde enda fleire historiske bygg, arrangerer turar og gjere kulturlandskapet tilgjengeleg for fleire.

Årskontigent for medlemmar:

Personleg medlemskap 300 kr

Familiemedlemskap 500 kr

Bedrifter og organisasjonar 900 kr

OM OSS

STORFJORDENS VENNER

Storfjordens Venner vart stifta 12. juli i 1975, og arbeider for å verna om kulturminne og levande tradisjon. Interesseområdet for foreininga er dei nedlagde fjord- og fjellgardane kring Storfjorden på Sunnmøre med fjordarmane Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden, Norddalsfjorden og Tafjorden. På fråflytte fjord- og fjellgardar ved Storfjorden gjenreiser og restaurerer Storfjordens Venner bygningar finansiert ved eigne midlar, dugnad, offentlege og private tilskot. Mange eigarar får tilskot til restaurering og transport. Storfjordens Venner har og delteke i rydding og vedlikehald av råser, stell av kulturlandskap m.m.

CONTACT

KONTAKT OSS

Kjetil Relling

Administrativ leiar

 

kjetil@verdsarvfjord.no


Tel: 467 53 090

Supert! Melding mottatt.

bottom of page