Gardane langs Storfjorden

Den lokale TV stasjonen "Sunnmøre Live" har i vinter hatt ein programserie om gardar langs Storfjorden der Storfjordens Venner har eller har hatt prosjektarbeid. 

Sjå programma her

- Smogegardane

- Skageflå

- Matvika

- Furstranda

- Åkerneset

- Ytste Skotet

 Det er gjort opptak til nye 6 program frå fjordgardar langs fjordane våre.Desse vert sent på Sunnmøre Live. Sendetidspunkt er enno ikkje fastsett. 

     

Medlem Storfjordens Venner

Vil du verte medlem i Storfjordens Venner,  sjå informasjon på sida "Bli medlem"

Eller send e-post til einar@verdsarvfjord.no

Du kan teikne medlemskap som enkeltmedlem, familie eller bedrift

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Vimeo - White Circle

Sidan 1975 har Storfjordens Venner restaurert meir enn 140 bygg på fjordgardane langs Storfjorden. 

Støtt vårt arbeid - bli medlem du også.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Vimeo - White Circle
 

BLI EN AV STORFJORDENS VENNER

STØTT ARBEIDET FOR KULTURARVEN VÅR

Vårt formål er å ta vare på kulturarven i Storfjorden og gjere den tilgjengeleg for folk flest og kommande generasjonar.

Med ditt medlemskap kan vi gjere meir for å ta vare på arven, historia og det rike kulturlandskapet i Storfjorden.

Med ditt medlemskap kan vi restaurere og vedlikehalde enda fleire historiske bygg, arrangerer turar og gjere kulturlandskapet tilgjengeleg for fleire.

Årskontigent for medlemmar:

Personleg medlemskap 300 kr

Familiemedlemskap 500 kr

Bedrifter og organisasjonar 900 kr

 

STORFJORDENS VENNER

Storfjordens Venner vart stifta 12. juli i 1975, og arbeider for å verna om kulturminne og levande tradisjon. Interesseområdet for foreininga er dei nedlagde fjord- og fjellgardane kring Storfjorden på Sunnmøre med fjordarmane Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden, Norddalsfjorden og Tafjorden. På fråflytte fjord- og fjellgardar ved Storfjorden gjenreiser og restaurerer Storfjordens Venner bygningar finansiert ved eigne midlar, dugnad, offentlege og private tilskot. Mange eigarar får tilskot til restaurering og transport. Storfjordens Venner har og delteke i rydding og vedlikehald av råser, stell av kulturlandskap m.m.

 

KONTAKT OSS

Einar Hoel

Administrativ leiar

 

einar@verdsarvfjord.no


Tel: 970 77 165

Supert! Melding mottatt.