top of page

BLI MED OSS PÅ TUR 2024

  • Holmebygda, 11.mai

  • Øvste Ospahjellen, 16.juni

  • Timbjørgane, 14.sep

holmebygda-del-2-sesong-4-episode-7-thumbnail.jpg

Tur til Holmebygda i Fjord kommune 11.mai

(Denne turen er no fullbooka)

På denne turen besøkjer vi : Stordalsholmen, Øvsteholmen, Inste Øggardsplassen, Martaplassen/Johannesplassen ( Spedalskeplassen) og Latøyna  med Latøyomnen og Inste og Ytste Latøyplassen. Vi kjem tilslutt ned til Holmeneset der Holmebygdarane hadde nausta sine. Råsa opp frå Stordalsholmen er bratt og deltakarane må vere i god form.

 

Oppmøte på Stordal gjestebrygge/ Småbåthamn kl. 10.00 Kjentmann er Eystein Hjelme, han har stor kunnskap om dette området. Påmelding til Storfjordens Venner. Pga båtskyss er det ei grense på kor mange vi kan ta med.Turleiar: Reidar Furset
Pris inkl båtskyss 350 kr per person, under 15 år halv pris

info turar
ospahjellen.jpg

Tur til Øvste Ospahjellen (Oterskinnet) i Fjord kommune16. juni.

Dei som er spreke, kan ta turen ned til Ospahjellneset (som gardstunet heiter). Det ligg 200 høgdemeter lavare ned mot fjorden. Turen til Øvste Ospahjellen er relativt lett. Grunneigara blir tilstades og fortel.

Oppmøte kl 10.30 på parkeringsplassen på Kilsti (Gjerdeneset) NB. Ynskjer du å gå heilt ned til Ospahjellneset, gi beskjed om det når de melder dykk på turen.Turleiar: Reidar Furset
Pris 200 kr per person, under 15 år gratis

info turar
timbjørgane.webp

Tur til Timbjørgane i Stranda Kommune 14.sep, alternativt 15.sep
 

Dette er ein gamal buplass som ligg 580moh, mellom Ljøen og Åkernes. Vi parkerer på Herdalen og går Postvegen opp til Fremste Herdalsvatnet/Brekkevatnet. Bratt rås opp til ca 760moh der vi etter kvart ser Synnylvsfjorden og Korsfjorden mm. Vi går ut og ned mot fjorden , der vi  treff på murane etter husa som stod her. Her vil vi få historia om folket og buplassen. Returen går om Kambolaflåa og ned dei 21 svingane på postvegen. Middels krevjande tur.

Turleiar: Reidar Furset

Pris 200 kr per person , under 15 år gratis.

info turar
bottom of page