top of page

Støttespelarar

 

Storfjordens Venner baserte lenge all aktivitet på eigne midlar og dugnadshjelp. Takka være god stønad utanfrå, kan i tillegg mange av oppgåvene no gjerast med leigd arbeidshjelp. Det er pengeytingar frå offentlege instansar, private og ulike organisasjonar og verksemder som har gjort det mogleg å gjennomføre alle dei nye prosjekta organisasjonen har engasjert seg i. Aktive og samarbeidsvillige grunneigarar er og eit viktig grunnlag for arbeidet vårt.

 

I tillegg har HM Dronning Sonja har gitt Storfjordens Venner stor merksemd m.a. gjennom boka "Klangbunn".

 

For arbeidet som er gjort, har Storfjordens Venner bl.a. motteke  følgjande:

 

EUs kulturminnepris - Europa Nostra 2016

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen (2014)

Norsk Kulturarvs ærespris (2010)

Skadevernprisen 2000  - Stiftelsen UNI (2001)

Maihaugprisen - De Sandvigske Samlinger

Landbrukets miljøpris

Stranda sogelag sin kulturpris

Sparebanken Møres ærespris

Fylkeskulturprisen (1986)

Storfjordens Venner var og lansert som kandidat til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen 2007.

bottom of page