top of page

Råd og rettleiing

 

Storfjordens Venner har til oppgåve å verne om kulturminne og levande tradisjon. Kva for oppgåver som skal løysast, og korleis det skal gjerast, blir fastsett av arbeidsprogrammet for kvart år. Dette kan skje som økonomisk stønad ved dugnadsarbeid, gjennom samarbeid med andre som driv kulturell verksemd i samfunnet, eller på annan måte. Frå vedtektene sin §1.

 

Vi kan gi rådgiving og hjelp til:

 

Søknadsskjema til offentlege organ

Restaurering av bygningar

Skjøtsel av kulturlandskap

Rydding av sti

 

Vi har inga søknadsfrist, og du er når som helst velkomen til ein samtale.

 

Kontakt oss for nærare avtale.

post@storfjordens-venner.no - 970 77 165

bottom of page