October 21, 2017

October 1, 2017

September 13, 2017

September 10, 2017

Please reload

Siste innlegg

På tur til Holmeneset 19. juni 2016

June 19, 2016

1/1
Please reload

Utvalgt innlegg

Synfaring i Smogelia

October 1, 2017

Nytt restaureringsprosjekt i Smogelia i Synnylvsfjorden

 

 

Storfjordens Venner på synfaring i Smogelia i Sunnylvsfjorden for å sjå på husmurar som treng restaurering. Prosjektgruppa var der saman med eigaren, John Inge Smoge, og handverkar Harald Årset, som har lang erfaring med tørrmuring. Stovehuset står i veldig bratt terreng, stort sett på steinur som ikkje er heilt stabil. Det er alltid utfordringar når husmurar skal plukkast ned og settast opp att. Ekstra utfordrande er det når terrenget er så bratt som her. Arbeidet skal gjerast neste år dersom vi får finansiert prosjektet. Det håper vi å få til slik at det gamle stovehuset i Smogelia blir sikra for framtida.