REISEBREV frå FJORDGARDER i STORFJORDEN

Støtt vårt filmprosjekt

Sidan 1975 har vi restaurert meir enn 130 bygningar på fjordgarder langs Storfjorden. No gjer vi fjordgardane tilgjengeleg for folk flest med reisebrev.

Reisebreva er korte dokumentariske filmar frå fjellgardane. Vi brukar drone og vanlege kamera for å visa fram gardane og nytter intervju for å fortelja historier frå dan gong då.

I årane framover kjem vi til å publisere mange reisebrev og distribuere dei i sosiale medier. Slik kan vi gjera fjellgardane tilgjengeleg for langt fleire.

Vi treng di støtte

For å realisere prosjektet treng vi di støtte. Bli med som sponsor på reisebreva.

 

Nettsponsor 10 000 kr for eit år

Du får klikkbar logo på nettsida og logo på utvalde ferdbrev filmar.

 

Filmsponsor 20 000 kr for eit år

Du får klikkbar logo på nettsida og logo på alle reisbrev filmane.

Gi oss eit rungende JA på epost og sei kva for ein sponsor pakke du vil ha.